Tủ nguồn PS 60/15

  • Bảo vệ chống đột biến đầu vào và đầu ra do sét lan truyền gây ra.
  • Ổn định điện áp đầu ra theo công nghệ chuyển mạch và biến áp xuyến.
  • Hiệu suất cao, độ ồn thấp.
  • Nguồn đầu ra dạng sóng sin.
  • Đáp ứng đầy đủ yêu cầu tin cậy điện áp đầu ra AC.
  • Bảo vệ ngắn mạch đầu ra bằng cầu trì.
  • Lắp đặt ngoài trời. Làm mát tự nhiên