Tủ đấu nối quang 192FO đặt bệ

Tủ được thiết kế cho ứng dụng FTTx-GPON, là tủ phân phối quang đặt bệ ngoài trời.

Thông tin đặt hàng: POS-TNS-192 ký hiệu cho tủ ngoài trời đặt bệ dung lượng 192 adapter, khả năng hàn nối 384FO