UPS EATON

POSTEF là đại lý phân phối chính thức của EATON tại Việt Nam, cung cấp giải pháp các thiết bị lưu đện UPS  cho cái nhà trạm BTS, các host lớn viễn thông lớn, các hệ thống nguồn data center..