Tại buổi họp giao ban điều hành khối văn phòng Công ty mở rộng tại khu tổ hợp công nghiệp VSIP Bắc Ninh vào chiều ngày 30/10/2017, ban lãnh đạo công ty thông qua quyết định số 106/QĐ-POSTEF-HĐQT v/v bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Hùng- Tổng giám đốc Công ty TNHH giải pháp công nghệ nguồn Postef giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 30/10/2017.

Ông Nguyễn Tiến Hùng được phân công trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty PDE; và thực hiện các công tác khác tại POSTEF do Tổng giám đốc Công ty giao để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của POSTEF theo điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.