Project Description

Phụ kiện quang bao gồm các sản phẩm như : Splitter, adapter, Connector, Pigtail với các kiểu kết nối ST, PF,SC và LC. Sử dụng công nghệ làm bóng Ultra (UPC), Angel (APC) hoặc yêu cầu đánh bóng khác, với thiết bị chuyên nghiệp của hãng SEIKO.

  • Vật liệu chế tạo đáp ứng chỉ thị RoHS (Restriction of hazardous substances directive in electrical and electronic equipment 2002/95/EC, viết tắt là RoHS). Chỉ thị này hạn chế việc sử dụng sáu chất độc hại trong sản xuất các loại thiết bị viễn thông gồm chì (Pb), cadmim (Cd), thủy ngân (Hg), hexavalent chromium (Cr6+), polybrominated biphenyls (PBB), polybrominated diphenyl ethers (PBDE).

  • Tính ổn định cao.

  • Suy hao thấp.

POSTEF FAST CONNECTOR 3D
TÀI LIỆU MODULE 12-24FO
BỘ CHIA QUANG POSTEF