MI10 Mesh Indoor Access Point

Prism MI10 là Mesh Indoor Access Point nhắm đến thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thiết kế vô tuyến ba băng tần của nó cung cấp các kịch bản triển khai toàn diện với kết nối ethernet backhaul hoặc wireless mesh.

Prism MI10 có băng thông rộng, tính bảo mật cao, triển khai mạng dễ dàng, cấu hình và phát hiện mesh tự động cũng như quản lý và bảo trì theo thời gian thực, giúp quản trị viên mạng luôn cập nhật và vận hành mạng không dây đã triển khai như dự định.