POT – Công bố thông tin

1. Báo cáo tài chính Riêng Quý 4-2023.

2. CV 17/CV-HĐQT giải trình v/v chênh lệch lợi nhuận trên BCTCR Quý 4 – 2023.

3. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4-2023.

4. CV 18/CV-HĐQT giải trình v/v chênh lệch lợi nhuận trên BCTCHN Quý 4 – 2023.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.