Motion Sensor PIR

Cảm biến Tabs PIR & Occupancy phát hiện sự có người hoặc chuyển động trong nhà hoặc tòa nhà vì mục đích bảo mật. Cảm biến cũng có thể được sử dụng trong các hệ thống quản lý cơ sở để tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở hoặc độ sạch của bàn làm việc, phòng hội nghị, phòng tắm, v.v.